Play Chuck the Sheep Game

Information

Infomation : Chuck the Sheep - this game is great. Chỉ đạo các cừu thông qua các cấp và khởi động Chuck càng nhiều càng tốt để vượt qua chướng ngại vật và thu thập các ngôi sao để nâng cấp các động cơ đẩy.
How to play : Use to arrow keys and SPACE key to Help Sheep Chuck to escape from the farm using an upgradable device to fly as far as possible.

Copy Chuck the Sheep Code to your Sites or Blogs:

Related Games